Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Центр розвитку підприємництва «Бізнес інкубатор»

Центр розвитку підприємництва «Бізнес інкубатор»

Про центр

Загальна інформація

Напрями і види діяльності

Персонал центру

 

Загальна інформація

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор»розпочав свою діяльність 9 вересня 2013 року в якості структурного підрозділу Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Немаловажним напрямом роботи Центру є бізнес-підготовка студентства, що передбачає інформаційно-консультаційну підтримку та бізнес-навчання студентського складу ІнЕУ ІФНТУНГ з основ ведення підприємницької діяльності, практичних аспектів організації власної справи, щодо визначення напряму та форми майбутньої професійної діяльності. Також Центр організовує різноманітні лекції, зустрічі студентства з успішними бізнесменами, забезпечує співпрацю університету з провідними підприємствами регіону щодо проходження практики, стажування, а також задля майбутнього працевлаштування студентів ІнЕУ ІФНТУНГ.

Отож, місією новоствореного підрозділу є консолідація зусиль навчально-освітніх закладів, науково-дослідних установ, бізнесу та влади щодо впровадження в місті Івано-Франківську та Івано-Франківській області інноваційних форм підтримки підприємництва, а також використання сучасних, інтерактивних методів бізнес-навчання і практична бізнес-підготовка студентів економічних спеціальностей, що забезпечуватиме подальше працевлаштування у сфері підприємництва, в тому числі на основі самозайнятості.

Мета Центру залучення молоді, студентства зокрема, до ведення підприємницької діяльності, забезпечення їх бізнес-освіти, сприяння розвитку підприємницького потенціалу міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області, підтримка інноваційної діяльності та соціально відповідального бізнесу, забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, впровадження сучасних європейських практик і технологій у навчальний процес та науково-дослідну роботу ІнЕУ ІФНТУНГ.

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» ІнЕУ ІФНТУНГ – новітня структурна одиниця на базі вищого навчального закладу, яка, з одного боку, сприяє розвитку підприємництва на теренах Івано-Франківщини, а з іншої сторони – допомагає студентам економічного та управлінського напрямів підготовки розвивати навики організації та ведення власної справи.          

 

Напрями та види діяльності    

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» працює за такими напрямами:       

 1.    Бізнес-підготовка студентства: 

-  організація проведення практичної підготовки студентів економічних спеціальностей на території Центру (в рамках робочих навчальних планів);

-  консультаційна підтримка та бізнес-навчання студентського складу Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі з основ ведення підприємницької діяльності, практичних аспектів організації власної справи;

-  організація та проведення навчально-просвітницьких семінарів для молоді із залученням представників Реєстраційної палати, Дозвільного центру, Податкової служби та інших державних органів, що забезпечують надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності в області;           

-  впровадження практичних інтерактивних курсів підготовки (тренінгів) для студентів щодо визначення напряму та форми майбутньої професійної діяльності, психологічне тестування;

-  організація та проведення лекцій, зустрічей студентства з успішними бізнесменами області, які працюють в пріоритетних сферах економічної діяльності;

-  налагодження співпраці з провідними підприємствами регіону щодо проходження практики, стажування, а також майбутнього працевлаштування студентів Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі;

-  участь у програмах та проектах, спрямованих на сприяння розвитку молодіжного підприємництва в області.

2.    Підтримка підприємництва області:

-  впровадження процесів бізнес-інкубування в області, в тому числі із залученням молоді як основної цільової групи; 

-  участь у виконанні заходів програм підтримки малого та середнього підприємництва всеукраїнського, регіонального та місцевого рівнів;

-  кластеризація консалтингових послуг в регіоні шляхом консолідації потенціалу та зусиль інституцій інфраструктури підтримки підприємництва;

-  консультаційна, інформаційно-довідкова та ресурсна підтримка суб’єктів господарювання області;

-  організація на території Центру бухгалтерського обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності на умовах аутсорсінгу;

-  створення та забезпечення роботи постійнодіючого Консультаційного пункту Державної податкової служби м. Івано-Франківська на території Центру;

-  організація та проведення навчальних семінарів, тренінгів, засідань у форматі «круглих столів» з актуальних питань ведення бізнесу; 

-  співпраця з інституціями сприяння бізнесу.

3.    Сприяння розвитку інноваційної діяльності:

-  участь у національній, регіональних та місцевих програмах підтримки інноваційної діяльності;

-  забезпечення супроводу інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на території Центру із залученням кваліфікованих спеціалістів;

-  організація та проведення презентацій інновацій та пошук можливостей їх впровадження у виробництво;

-  надання пріоритетного першочергового права на отримання послуг Центру для суб’єктів підприємництва, що впроваджують інновації; 

-  створення належних умов для розвитку венчурного підприємництва у пріоритетних напрямах галузевого та регіонального розвитку. 

4.    Підтримка соціального підприємництва:

-  сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу, пропагування і підтримка ідей соціалізації підприємництва шляхом надання роз’яснень, консультацій, проведення бесід із зацікавленими особами;

-  залучення представників Центру зайнятості, соціальних служб, Податкової інспекції для проведення навчальних семінарів, тренінгів щодо ведення підприємницької діяльності для незахищених верств населення (студентства, молоді, безробітних, інвалідів та ін.);

-  наукове обґрунтування основних положень, принципів, критеріїв, механізму дії соціального підприємництва для підвищення рівня обізнаності населення щодо основних категорій та умов організації соціально-відповідального бізнесу;

-  участь у проектах, спрямованих на розвиток соціального підприємництв.

5.      Міжнародна діяльність:

-  налагодження співпраці з іноземними ВНЗ щодо навчання, стажування (обміну) студентів, професорсько-викладацького складу Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі;

-  обмін досвідом з європейськими ВНЗ щодо впровадження прогресивних методів та форм у навчальному процесі;

-  організація проведення на іноземній (англійській) мові лекційних та практичних/семінарських занять окремих курсів в рамках робочих навчальних планів підготовки магістрів економічних спеціальностей викладачами Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, а також залучення лекторів іноземних ВНЗ;

-  забезпечення партнерських зв’язків Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ з провідними ВНЗ і науково-дослідними установами сусідніх країн-членів ЄС щодо розвитку наукового потенціалу сторін-партнерів;

-  співпраця з вітчизняними й іноземними бізнес-інкубаторами, центрами сприяння розвитку бізнесу та іншими інституціями, які працюють в сфері підтримки підприємництва;

-  вивчення європейського досвіду, механізмів та інструментарію поєднання бізнесу та науки, адаптація його до українських реалій;   

-  підготовка заявок та участь у реалізації міжнародних проектів.

6.      Промоція:

-  організація та проведення інформаційно-промоційних заходів щодо діяльності університету та його структурних підрозділів («День кафедри», «День відкритих дверей» для потенційних вступників тощо);

-  проведення презентацій, ділових зустрічей та прийомів іноземних делегацій в рамках діяльності Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ;

-  організація співпраці Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі зі ЗМІ;

-  розміщення інформації щодо діяльності Центру та Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі на сайті ІФНТУНГ та інших інтернет-ресурсах;

-  формування та популяризація бази даних навчально-методичних праць Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ;

-  збір та поширення інформації щодо рейтингу професорсько-викладацького складу Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі з метою формування позитивного іміджу університету;

-  створення та підтримка на базі Центру системи взаємодії й координації між ВНЗ області, що здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей, яка базуватиметься на засадах рівності та партнерства.

 

Персонал центру

Очолює Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» ІнЕУ ІФНТУНГ Бережницька Уляна Богданівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix