Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства

Загальна інформація

Нинішня кафедра «Економіка підприємства» є правонаступником кафедри «Економіка і організація нафтової та хімічної промисловості», яка започаткувала свою діяльність у 1946 році на нафтовому факультеті тодішнього Львівського політехнічного інституту. Її очолював професор, доктор економічних наук В.Й. Бородкін.

Івано-Франківський період функціонування кафедри розпочався у 1963 році, коли був створений філіал Львівського політехнічного інституту. Випускник цієї кафедри О.І. Лесюк став завідувачем, організатором підготовки економістів-нафтовиків. Необхідно відзначити, що О.I. Лесюк – кандидат економічних наук, професор кафедри, заслужений працівник народної освіти України, впродовж майже 17 років був завідувачем. Він багато зробив для розширення зв’язків кафедри з провідними економічними кафедрами інших ВНЗ (зокрема нафтових), з його ініціативи у 1972 р. була відкрита аспірантура.

З 1980 до 1985 року кафедру очолював к.е.н., доцент Е.А. Постнов, який зробив значний вклад у підбір та формування кадрів кафедри, посилення практичної підготовки студентів-економістів. З 1985 року кафедру очолює професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України М.О. Данилюк. Характерною ознакою цього періоду є те, що кафедра набула зрілості, стала провідною у нинішньому Інституті економіки та управління у нафтогазовому комплексі.

За роки існування кафедра підготувала понад 5000 фахівців для підприємств нафтогазового комплексу та інших галузей. Високий фаховий рівень підготовки забезпечував науково-педагогічний потенціал кафедри, його старше покоління: професор Розенфельд В.М., професор Лесюк О.І., доценти Постанов Е.А., Карпов Ю.О., Таранов Ю.І., Орлова В.К., старші викладачі Білуріна О.Ф., Устенко Г.І. У 70-90 роки активно включилися в навчальний процес підготовки інженерів-економістів доценти Білошевич Є.І., Данилюк М.О., Никифорук В.Д., Федишин М.Д., Устенко А.О., Петренко В.П., Орищин Т.М. Кафедра забезпечує цикл економічних дисциплін для технічних нафтогазових спеціальностей. З цими спеціальностями плідно працюють викладачі кафедри професор Витвицький Я.С., доценти Метошоп І.М., Андрійчук І.В., Чарковський В.М.

У теперішньому складі кафедри працюють: 2 доктори економічних наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів, 6 асистентів, навчається 6 аспірантів.

Кафедра «Економіка підприємства» Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі є випусковою кафедрою. Вона здійснює підготовку і випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства». Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом післядипломної освіти, забезпечуючи , головним чином, для працівників нафтогазового комплексу здобуття другої вищої економічної освіти або підвищення своєї кваліфікації. На кафедрі відкрита аспірантура та докторантура, проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Високий рівень підготовки спеціалістів досягається завдяки професіоналізму всього професорсько-викладацького складу кафедри. Постійно здійснюється поповнення штату кафедри новими кадрами з аспірантів та найбільш перспективних випускників університету.

Викладачі кафедри постійно проводять науково-дослідницьку роботу, приймають участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах. Щорічно подаються звіти з виконання держбюджетної наукової роботи, результати якої використовуються в навчальному процесі.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, органами державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідними організаціями, бізнес-центрами та центрами підтримки підприємництва, багатьма підприємствами та підприємцями.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix