Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства

Наукова діяльність

Колектив кафедри має вагомі здобутки і в науковій роботі. Протягом багатьох років ведуться наукові дослідження в актуальних областях економічної науки. Основний напрям наукових досліджень кафедри - підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств та організацій. На даний час основні наукові роботи проводяться під керівництвом професора, доктора економічних наук Данилюка М.О. в рамках держбюджетної теми 0110U003990 «Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу».

Крім того науковцями кафедри проводяться науково-дослідні роботи в приведених нижче напрямках:

- формування економічного механізму підвищення ефективності господарювання підприємств нафтогазового комплексу України (професор, д.е.н. Данилюк М.О.);

- економічна оцінка активів і бізнесу (професор, д. е. н.  Витвицький Я.С.);

- автоматизація бізнес-процесів підприємства, управління підприємствами нафтогазового комплексу, застосування штучного інтелект для вирішення економічних завдань (доцент, к.е.н. Фадєєва І.Г.);

- економічна оцінка використання ресурсів нафтогазових підприємств, інвестиційна привабливість та інвестиційна діяльність нафтогазових підприємств (доцент, к.е.н. Метошоп І.М.);

- управління матеріальними ресурсами в умовах реструктуризації підприємства (доцент, к. е. н.  Войтків Л.С.);

- реалізація регіональних, муніципальних цільових програм (доцент, к.е.н. Гречаник Б. В.);

- ефективність використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів в регіонах, інноваційні підходи до удосконалення паливно-енергетичного балансу (доцент, к.е.н. Андрійчук І.В.);

- ефективне функціонування інтегрованих корпоративних структур (доцент, к. е. н. Паневник Т.М.);

- аварії та ускладнення в бурінні (доц., к.т.н. Чарковський В.М.);

- формування системи підтримки малого підприємництва (доцент, к.е.н. Бережницька У.Я.);

- управління розвитком складних систем (к.е.н. Кузьмин В.М.);

- економіка т управління підприємствами газотранспортної системи (асистент Савко О.Я.);

- оцінка ефективності природоохоронних інвестицій (асистент Гавадзин Н.О.);

- соціальні інновації (асистент Буй Ю. В.);

- реформування житлово-комунального господарства, впровадження державно-приватного партнерства (асистент Мельничук І. В.);

- формування і використання інтелектуального потенціалу (асистент Зелінський Р.Р.).

За результатами науково-дослідної роботи щорічно видається понад 40 наукових публікацій. Підготовлено різні рекомендації, методичні положення, які успішно впроваджено в навчальний процес і використовуються на промислових підприємствах України. Протягом 2006-2012 років викладачами кафедри захищені 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.

Кафедра здійснює керівництво науково-дослідницькою роботою студентів. Про її результати доповідається на наукових семінарах, конференціях і публікують в наукових статтях.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами України, інститутами НАН України та підприємствами.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix