Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства

Наукова діяльність

Колектив кафедри має вагомі здобутки і в науковій роботі. Протягом багатьох років ведуться наукові дослідження з актуальних питань економічної науки та практики.

Зокрема науковцями кафедри проводяться науково-дослідні роботи у наведених нижче напрямках:

- оцінювання ефективності реструктуризації вітчизняних підприємств та корпорацій; інтеграція та дезінтеграція суб’єктів господарювання (професор, д.е.н. Данилюк М.О.);

- економічний механізм підвищення ефективності розвідки і розробки нафтових і газових родовищ; механізм рентного регулювання роботи нафтогазовидобувних підприємств залежно від глибини свердловини та колекторських властивостей пласта; економічна оцінка матеріальних і нематеріальних ресурсів підприємств (професор, д. е.н.  Витвицький Я.С.);

- аналіз та оцінка ефективності системи енергозбереження; економічна оцінка ефективності використання ресурсів на підприємствах (доцент, к.е.н. Метошоп І.М.);

- засади формування структури транснаціонального ринку послуг; стратегічний аналіз доцільності інвестування у розвиток стратегічних господарських підрозділів (доцент, к. е. н.  Войтків Л.С.);

- інвестиційно-інноваційні системи: особливості процесів їх формування, функціонування та управління ними; проблеми розроблення та реалізації цільових регіональних (муніципальних) програм(доцент, к.е.н. Гречаник Б. В.);

- інноваційні підходи до впровадження альтернативних енергоресурсів у паливний баланс регіону (доцент, к.е.н. Андрійчук І.В.);

- ефективне функціонування інтегрованих корпоративних структур (доцент, к. е. н. Паневник Т.М.);

- система підтримки малого і середнього підприємництва; організаційні форми інноваційної діяльності: бізнес-інкубатори, технопарки, технополіси, регіони науки (доцент, к.е.н. Бережницька У.Я.);

- управління складними соціально-економічними системами (доцент, к.е.н. Кузьмин В.М.);

- економіка та управління підприємствами газотранспортної системи; теоретико- методичні засади формування стратегії розвитку підприємства (к.е.н. Савко О.Я.);

- економічне обґрунтування раціонального використання природних ресурсів та плата за них  (к.е.н. Гавадзин Н.О.);

- “зелена економіка” в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку; реформування житлово-комунального господарства (к.е.н. Мельничук І. В.);

- соціальні інновації та збалансований розвиток соціально-економічної системи (асистент Буй Ю. В.);

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix