Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства

Дисципліни кафедри

Дисципліни, які викладають у осінньому семестрі

1.     Економіка субєктів господарювання /images/ckfinder/files/Робоча програма ЕСГ.doc

2.     Економіка галузевих ринків /images/ckfinder/files/роб програма Економіка галузевих ринків.doc

3.     Економічний аналіз /images/ckfinder/files/Робоча програма Економ_ аналіз_ 15-16 .doc/images/ckfinder/files/Робоча програма Економ аналіз для ФН 17-18 (1).doc

4.     Економічне управління підприємством /images/ckfinder/files/Робоча програма Ек_ управління.doc

5.     Планування та контроль на підприємстві /images/ckfinder/files/PCP_rob_prog.doc

6.     Методологія наукових досліджень /images/ckfinder/files/Робоча програма (а) МНД для ЕКП, ФН, ОА 2015 .doc

7.     Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта /images/ckfinder/files/стратегія сталого розвитку і інженерна освітаРОБОЧА ПРОГРАМА111 (1).doc

8.     Концепції управління /images/ckfinder/files/РП Конц управл ЕКП 2017.doc

9.     Стратегічне управління підприємством /images/ckfinder/files/Робоча програма СУП 2016 магістри.doc

10.     Проектний аналіз /images/ckfinder/files/роб_прог_ПА.doc

11.  Тренінг курс "Інформаційна підтримка управління соціально-економічним розвитком" /images/ckfinder/files/IPUP_rob_prog_2016_new.doc

12.  Економіка і фінанси підприємства /images/ckfinder/files/Робоча програма ЕФ .DOC

13.  Інвайроментальна економіка /images/ckfinder/files/РП Інвайроментальна економіка(н).doc

14.  Інвестування /images/ckfinder/files/РП ЕКП інвестування .doc

15.  Інтелектуальний бізнес /images/ckfinder/files/интел бизнес_роб програма_2016.pdf

16.  Соціально-економічна безпека /images/ckfinder/files/_роб прогр_соц-ек безпека_Бережницька У_Б__2016-2017_.doc

17.  Організацця виробництва /images/ckfinder/files/РП Орг виробн МТТм 2016.doc

18.  Економіка і організація виробництва /images/ckfinder/files/Робоча програма .doc

19.  Організація і планування виробничо-комерційної діяльності /images/ckfinder/files/РОБОЧА ПРОГРАМА НІВ магістри.doc

20.  Основи економічної науки /images/ckfinder/files/PROG_основи екон науки_2016_нова.doc

21.  Основи економіки будівництва. /images/ckfinder/files/Основи екон буд навч прогр 2015 16.doc

22.  Капітал підприємства: формування та використання /images/ckfinder/files/_роб програма_Kapital_Бережницька У_Б__8-2016-2017_.doc

23.  Економіка та організація інноваційної діяльності /images/ckfinder/files/EOID_rob_prog.doc

24. Економіка в умовах сталого розвитку /images/ckfinder/files/ekonomika v ymovah stalogo rozvutky .doc

25. Оптимізаційні методи і моделі /images/ckfinder/files/OMM robocha programa .doc

 

Дисципліни, які викладають у весняному семестрі

1. Аналіз господарськоїї діяльності /images/ckfinder/files/робоча програма АГД .doc

2. Економіка та організація діяльності корпоративних структур /images/ckfinder/files/робоча програма ЕОДКС .doc

3. Економіка підприємства /images/ckfinder/files/РП ЕКП для ФН.doc

4. Економіка підприємства та управління в економіці 

5. Економіка і фінанси підприєства /images/ckfinder/files/Робоча програма ЕФ (1).DOC

6. Економіччний аналіз /images/ckfinder/files/Робоча програма Економ аналіз для ФН 17-18 .doc

7. Економічний аналіз бізнес процесів 

8. Економіка субєктів господарювання /images/ckfinder/files/Робоча програма ЕСГ(1).doc

9. Капітал підприємства: формування та використання /images/ckfinder/files/_роб програма_Kapital_Бережницька У_Б__8-2016-2017_.doc

10. Оптимізаційні методи і моделі у фінансових системах 

11. Оптимізаційні методи та моделі /images/ckfinder/files/OMM robocha programa .doc

12. Організаційне проектування підприємства /images/ckfinder/files/роб_прог_організація проектування.doc

13. Основи економіки будівництва /images/ckfinder/files/Основи екон буд навч прогр 2015 16.doc

14. Планування і контроль на підприємстві /images/ckfinder/files/PCP_rob_prog.doc

15. Практична підготовка 2 /images/ckfinder/files/PP_2_rob_prog_01.doc

16.  Соціально-економічна безпека /images/ckfinder/files/_роб прогр_соц-ек безпека_Бережницька У_Б__2016-2017_.doc

17. Стратегічне управління підприємством /images/ckfinder/files/Робоча програма СУП 2016 магістри.doc

18. Стратегія підприємства /images/ckfinder/files/Робоча програма стратегія підприємства 2017.doc

19. Управління витратами /images/ckfinder/files/Робоча прогр_-Упр_витратами МОЯ.doc

20. Формування бізнес моделі підприємства /images/ckfinder/files/РОБОЧА прогр БМ.doc

21. Інвестування /images/ckfinder/files/РП ЕКП інвестування .doc

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix