Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Наукова діяльність

Основний напрямок наукової діяльності кафедри: «Теоретичні та прикладні засади формування механізму функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу».

В даний час професорсько-викладацький склад кафедри окрім держбюджетної тематики приймає активну участь у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, а саме:

Зелінська Галина Олексіївна: «Формування та використання людського капіталу, формування та становлення регіонального освітнього менеджменту»

Витвицька Уляна Ярославівна: «Підвищення ефективності функціонування і розвитку суб’єктів малого підприємництва». «Теоретичні і прикладні аспекти оцінки майна і майнових прав».

Хвостіна Інеса Миколаївна: «Оцінка ефективності функціонування систем інформаційного забезпечення промислових підприємств».

Федорович Ірина Володимирівна: «Основні проблеми та шляхи розвитку газотранспортної системи України»

Запухляк Іванна Богданівна: «Управління розвитком потенціалу енергозбереження газотранспортних підприємств»

Кравчук Роман Сергійович: «Асортиментна політика нафтопереробних підприємств»

Юрченко Наталія Борисівна: «Організація діяльності аграрних підприємств в умовах глобалізації. Глобальний маркетинг. Електронна комерція»

Кріцак Юрій Остапович: «Здійснення суб’єктивного авторського права та його обмеження»

Василик Іванна Іванівна: «Пошук шляхів удосконалення інформаційного забезпечення нафтогазовидобувних підприємств»

Семенютіна Тетяна Вікторівна: «Ризикологія в економіці та підприємництві. Діагностика, аналіз та оцінка ризиків діяльності вітчизняних газотранспортних підприємств. Пошук шляхів формування ефективного механізму ризик-менеджменту газотранспортної системи України»

Яськевич Тетяна Борисівна: «Іноваційна діяльність підприємств»

Гобир Ірина Борисівна: «Ремонтне обслуговування газорозподільчих систем»

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix