Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Навчально-методичне забезпечення

  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 

1.    Зелінська Г.О.Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу: навч. посіб. / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. — 434 с.

2. Методичні вказівки до проведення ігрового проектування СУПП- (Структура управління промислового підприємства)  для студентів  спеціальності “Економіка підприємства”. Видання третє, виправлене та доповнене / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович ІФНТУНГ. -Івано-Франківськ: Факел, 2007.-  20 с.

 3. Зелінська Г. О.Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Організація виробництва» для студентів спец. «Економіка підприємства / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. – 142с. (елек.вид.).

4. Зелінська Г. О. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з організації виробництва для  студентів спеціальності«Економіка підприємства»  доповнені і перероблені / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016.-37 с. ( елек. вид).

5. ЛесюкО. І. Практикум з курсу “Організації виробництва” для студентів спец. ”Економіка підприємства” напрямку 0501- Економіка і підприємництво / О. І. Лесюк, Г. О.Зелінська .- ІФДТУНГ. -Івано-Франківськ: Факел, 2001.- 82 с.

 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ (ЕКП , ОА, ОАк, ФН, ФНк)

 

1. Зелінська Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка праці і соціально- трудові відносини спец. ЕКП, ОА, ФН. / Г. О. Зелінська, І. Г. Фадєєва, Р. С. Кравчук. ІФНТУНГ.- Івано-Франківськ: Факел, 2007.- 79 с.

2. Зелінська Г.О. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка  праці і соціально-трудові відносини» для студентів спец. «Фінанси і кредит» / Г. О. Зелінська , Н. Б. Юрченко.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015. – 175 с. ( елек. вид).

 3. Зелінська Г. О. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка праці і СТВ» для студентів спеціальності ЕКП / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна  Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. -125 с. (елек.вид).

4.Зелінська  Г.О. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Практикум / Г.О.Зелінська, Т. В. Семенютіна   – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. –  132 с.

5. Никифорук В.Д., Запухляк І.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Збірник навчально-методичних матеріалів для студентів економічних спеціальностей / В.Д.Никифорук, І.Б.Запухляк- Івано-Франківськ: - Факел , 2005-  37 с.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА( ТР, ПСс, ПСп, ВК)

 

1. Кравчук Р. С. Економіка підприємства. Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт ( ТР) / Р. С. Кравчук .– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ  Факел, 2017. –  26 с.( елек.  вид.) .

2.Дзьоба О. Г. Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з курсу “Економіка підприємства” для спеціальності “Проектування та спорудження трубопроводів”/  О. Г. Дзьоба,  Л. Т. Гораль, І.Б. Запухляк   – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 37 с.

3.  Зелінська  Г. О. Економіка підприємства: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни/ Г.О.Зелінська, Л.Т. Гораль, І.В. Федорович, Ю.О. Кріцак.- Івано-Франківськ:  Факел, 2009.- 156 с.

4.  Юрченко Н. Б. Економіка підприємства: практикум / Н. Б. Юрченко, Ю. О. Кріцак, І. М. Хвостіна - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 152 с.

5.Кравчук Р.С. Економіка підприємства: методичні вказівки для виконання розрахункових робіт( НО) / Р.С. Кравчук – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. –  24 с.

6.Федорович І.В. Методичні вказівки для виконання розрахункових  робіт з дисципліни економіка підприємства / І.В. Федорович, І.Б. Гобир. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015р. – 24 с.

7. Федорович І. В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни економіка підприємства / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016р. – 82 с.

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

 І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

 

1.    Хвостіна І. М. Економічний ризик та методи його вимірювання. Конспект лекцій / І. М. Хвостіна — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. -163 с. (елек.вид.)

2.    Хвостіна І. М. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни з курсу  “Економічний ризик та методи його вимірювання” для студентів  спеціальності“Економіка підприємства” / І. М. Хвостіна, Ю. О.Кріцак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. -96с.

3.    Хвостіна І. М. Економічний ризик та методи його вимірювання: практикум / І. М. Хвостіна, Ю. О. Кріцак — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. -57 с.

4.    Хвостіна І. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. / І. М. Хвостіна — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. -258 с.

5.    Хвостіна І.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: практикум / І. М. Хвостіна, Н. Б. Мязіна — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. -221 с.

 

 

 

 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Хвостіна І. М. Методичні вказівки для вивчення дисципліни з курсу “Основи менеджменту” для студентів спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”/І. М.Хвостіна, Т. Б. Яськевич, Н. Б. Юрченко, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. -171с.

 

ТЕОРІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 1.Хвостіна І. М. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Теорія еколого-економічного аналізу” для магістрів  спеціальності “Економіка підприємства”, спеціалізації “Економіка довкілля та природних ресурсів” / І.М. Хвостіна, Р. С. Кравчук — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 77 с. (елек.вид.).

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

1.    Хвостіна І. М. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Організаційно-економічний механізм екологізації виробництва” для магістрів  спеціальності“Економіка підприємства”, спеціалізації “Економіка довкілля та природних ресурсів” / І. М. Хвостіна, Т. Б. Яськевич — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 74 с. (елек.вид.)

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-КУЛЬТУРА

       1. Витвицька У. Я.  Підприємництво і бізнес-культура. Методичні вказівки для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька, І. Б.Запухляк, І. І. Василик. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.- 26 с.

       2. Витвицька У. Я. Підприємництво і бізнес- культура: Конспект лекцій/ У. Я. Витвицька, І. Б. Запухляк, І. І.  Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 191 с.

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

1.    Запухляк І. Б. Управління проектами. Методичні вказівки для  виконання проекту / І. Б. Запухляк, У. Я. Витвицька, І. І. Василик.–  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013 . - 161 с. (елек.вид.)

2.    Запухляк І. Б.Управління проектами. Методичні вказівки для вивчення дисципліни / І.Б. Запухляк, І.І. Василик . –  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014.-26 с. (елек. вид.).

       3. Хвостіна І.М.Управління проектами. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / І.М. Хвостіна, І. І.  Василик– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009 – 140 с.

 

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

1. Витвицька У.Я. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Методичні вказівки для вивчення дисципліни/ У. Я Витвицька, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 32 с.

2. Витвицька У. Я. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні вказівки для вивчення дисципліни/ У. Я Витвицька, Т. В. Семенютіна.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014.- 32с.

 

     ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Зелінська Г. О. Організація виробництва на підприємства нафтогазового комплексу: навч. посіб. / Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434 с.

        2. Гораль Л. Т.  Організація і планування виробничо-комерційної діяльності: курсова робота./ Л.Т. Гораль, Р.С. Кравчук, І.В.Федорович.  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 84 с. 

                3. Гораль Л. Т. Організація і планування виробничо-  комерційної діяльності: курсова робота/ Л.Т. Гораль, Р.С. Кравчук.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 102 с.

 

4. Дзьоба О. Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : навчально-  методичний   комплекс/ О. Г. Дзьоба,   І. Б.  Запухляк ,

        Т. Б. Яськевич .  . –  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. -  120 с.

5. Дзьоба О. Г.  Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу: Навчальний посібник/ О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 467 с.

 

 

ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДОКО-РИСТУВАННЯ

1. Федорович І.В., Семенютіна Т. В.  Економіка довкілля і природокористування. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / І. В. Федорович, Т. В. Семенютіна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. (  елек. вар).

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

1. Федорович І. В. Нормування праці. Конспект лекцій / І.В.Федорович .– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,   2015. – 110 с.

2. Никифорук В. Д. Нормування праці: Методичні вказівки до виконання курсової роботи/ В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак.- Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2010.        

3. Никифорук В. Д.Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу. Навчальний посібник / В.Д. Никифорук, Т.В. Семенютіна, Ю.О. Кріцак, І.В. Федорович. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 420 с.

4. Никифорук В. Д. Нормування праці. Методичні вказівки для  самостійного вивчення дисципліни / В.Д. Никифорук, Ю.О. Кріцак, І.В. Федорович, І. М. Хвостіна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 185 с.

5.Никифорук  В. Д. .Нормування праці: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Економіка підприємства”/ В.Д. Никифорук , Ю.О. Кріцак.- Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2009.- 30 с.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix