Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра фінансів

Кафедра фінансів

Магістерська програма "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу"

Керівник програми – професор І.Г. Фадєєва.

Підготовка за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» надає можливість оволодіти навичками щодо управління фінансами суб’єктів господарювання в різних сферах бізнесу.

Організація навчання за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» забезпечує підготовку фахівців здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами суб’єктів підприємництва та формує фінансистів сучасної генерації.

Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими контролерами на підприємствах і в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою фінансової стратегії підприємств.

Фундаментальність магістерської програми забезпечується навчальним планом. Програма забезпечує підготовку фахівців з фінансового менеджменту, які здатні:

-        розробляти фінансову стратегію, застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

-        управляти грошовими потоками, забезпечувати їх синхронізацію;

-        управляти формуванням прибутку, знаходити резерви його росту та підвищення рентабельності;

-        приймати оптимальні рішення, щодо знаходження джерел формування фінансових ресурсів підприємств для забезпечення поточної і інвестиційної діяльності;

-        здійснювати фінансове прогнозування і планування, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства;

-        аналізувати та оцінювати фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємств;

-        використовувати фінансовий контролінг для забезпечення підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю, фінансовими потоками підприємства;

-        здійснювати планування податкових платежів підприємства, забезпечуючи нейтралізацію та зменшення їх негативного впливу оподаткування на діяльність підприємств;

-        управляти фінансовими ризиками підприємства, забезпечуючи своєчасну нейтралізацію їх негативного впливу на господарську діяльність;

-        управляти реальними і фінансовими інвестиціями, забезпечуючи підвищення їх ефективності;

-        управляти формуванням власного і залученого капіталу підприємства враховуючи його вартість та вартість різних джерел формування.

 

Навчальні дисципліни

У I семестрі:

·                     Глобальна економіка

·                     Економіка в умовах сталого розвитку

·                     Методологія наукових досліджень

·                     Страховий менеджмент

·                     Кредитний менеджмент

·                     Ринок фінансових послуг

·                     Системи обробки даних у фінансах

·                     Управлінський облік

у II-му семестрі:

·                     Соціальна відповідальність

·                     Інноваційний розвиток підприємств

·                     Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

·                     Податковий менеджмент

·                     Фінансове посередництво / Цивільне право / Бюджетування і контролінг

·                     Фінансування та оцінка інвестиційних проектів

·                     Фінансовий контролінг

у IIІ-му семестрі:

·                     Стратегічне управління фінансами

·                     Управління фінансовою санацією підприємства

·                     Маркетинг у банку / Управління фінансовими ризиками / Управління міжнародним бізнесом

 

Успішне навчання на магістерській програмі «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» дає можливість гарантованого працевлаштування, професійного зростання та особистісного розвитку випускників.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix