Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра фінансів

Кафедра фінансів

Персонал кафедри

З 01.09.2003 року на кафедрі фінансів працювало 7 працівників професорсько-викладацького складу, а саме: Орищин Тетяна Михайлівна –завідувач кафедри, к.е.н.; Труфанова Світлана Олександрівна - к.е.н., доцент; Тришак Лідія Степанівна - к.е.н., доцент; Лосєва Марія Сергіївна - асистент; Полатайко Ольга Ігорівна - асистент; Мазур Ірина Михайлівна - асистент; Ромашко Олександра Михайлівна – асистент.

     З 2007 року на посаду асистента переведено інженера кафедри Радюк Н.А. У 2009 році на кафедру прийнято асистента Маринчак Л.Р., у 2010 р. -к.е.н., доцента Спасів Н.Я., у 2011 році – асистента Савчин Л.М., у 2012 році на - к.е.н. Крупу О.М., у 2014 році - к.е.н., доцента Мацук З.А., у 2015 році - к.е.н., доцента Витвицьку У.Я. та асистента Данилюк-Черних І.М. Перейшли на роботу до інших вузів к.е.н., доцент Труфанова С.О. та к.е.н. Мазур І.М. На посаду асистента кафедри у березні 2013 р. прийнято к.е.н. Шийко В.І. Перейшла на іншу роботу у листопаді 2013 року асистент Іваночко І.М. У 2016 р. на посаду асистента кафедри прийнято к.е.н. Неміш Ю.В.

      Кадровий склад професорсько-викладацького персоналу на даний час налічує 2 д.е.н., професори, 9 кандидатів наук, доцентів та 2 асистенти.

      Розподіл навчального навантаження проводиться таким чином, що кількість годин на одного викладача становить 760 годин на рік.

     Якісний склад викладачів кафедри характеризується високою часткою молодих викладачів, які закінчивши аспірантуру або навчаючись в ній, працюють над темами кандидатських дисертацій і на 2017 рік заплановано захисти кандидатських дисертацій асистентами кафедри.

Фадєєва Ірина Георгіївна

Фадєєва Ірина Георгіївна

Посада:
завідувач кафедри
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання:
професор
Дисципліни, які викладає:
фінансовий аналіз; фінансовий контролінг; конкурентноспроможність підприємства; економічна діагностика; автоматизація бізнес-процесів; стратегічне управління фінансами
Сфера наукових інтересів:
контролінг у системі управління підприємством, системно-синергетичний підхід до управління економічними та фінансовими об'єктами, теоретичні та прикладні засади застосування штучного інтелекту для вирішення економічних та фінансових завдань, оцінювання та управління витратами підприємств нафтогазового комплексу
Гораль Ліліана Тарасівна

Гораль Ліліана Тарасівна

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання:
професор
Дисципліни, які викладає:
Страховий менеджмент, Інноваційний аналіз
Сфера наукових інтересів:
Cистемно-цільове оновлення нафтогазових підприємств; формування механізмів розвитку іноваційної сфери економікитеорія та практика страхування ризиків газотранспортних підприємств; управління потенціалом підприємств нафтогазового комплексу; теорія управління кластерними структурами; теоретичні та прикладні аспекти обслуговування об’єктів нафтогазового комплексу; управління економічною безпекою підприємств
Орищин Тетяна Михайлівна

Орищин Тетяна Михайлівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
«Фінанси», «Міжнародні економічні відносини», «Основи зовнішньо-економічної діяльності», «Міжнародна економіка»
Сфера наукових інтересів:
Оптимізація управління енергетичними ресурсами
Тришак Лідія Степанівна

Тришак Лідія Степанівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
«Податкова система», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції», «Гроші і кредит», «Кредитний менеджмент»
Сфера наукових інтересів:
Формування механізму ефективного функціонування підприємств ПЕК в контексті вдосконалення банківських послуг
Спасів Наталія Ярославівна

Спасів Наталія Ярославівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
«Фінансова санація і банкрутство підприємств», «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Управління фінансовою санацією», «Фінанси підприємства»
Сфера наукових інтересів:
Фінансово-господарська діяльність підприємницьких структур ПЕК та їх об’єднань
Витвицька Уляна Ярославівна

Витвицька Уляна Ярославівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н.
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
«Управління потенціалом підприємства», «Фінансування та оцінка інвестиційних проектів», «Управління вартістю», «Фінанси підприємств»
Сфера наукових інтересів:
Теоретичні та прикладні аспекти оцінки майна і майнових прав нафтогазових підприємств
Шийко Віра Ігорівна

Шийко Віра Ігорівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н.
Дисципліни, які викладає:
«Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Місцеві фінанси», «Міжнародні розрахунки і валютні операції»
Сфера наукових інтересів:
Теоретично-методичні та виробничо-практичні засади формування фінансового механізму енергозбереження у нафтогазовому комплексі
Мацук Зоряна Андріївна

Мацук Зоряна Андріївна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
«Фінансовий ринок», «Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент»
Сфера наукових інтересів:
Розвиток фондового ринку України
Маринчак Лілія Романівна

Маринчак Лілія Романівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н.
Дисципліни, які викладає:
«Управління фінансовою санацією», «Бюджетна система», «Фінансова санація і банкрутство підприємств», «Місцеві фінанси», «Міжнародні економічні відносини», «Основи зовнішньо-економічного співробітництва», «Міжнародна економіка», «Ринок фінансових послуг»
Сфера наукових інтересів:
Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств ПЕК
Данилюк-Черних Ірина Миколаївна

Данилюк-Черних Ірина Миколаївна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
к.е.н.
Дисципліни, які викладає:
«Фінанси», «Місцеві фінанси», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
Сфера наукових інтересів:
Розвитку людських ресурсів підприємств нафтогазової промисловості. Управління використанням інтелектуального потенціалу працівників
Неміш Юлія Василівна

Неміш Юлія Василівна

Посада:
асистент
Науковий ступінь:
к.е.н
Дисципліни, які викладає:
«Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Управління витратами», «Фінансова санація та банкрутство»
Сфера наукових інтересів:
Інноваційно-інвестиційні моделі соціально-економічного розвитку ПЕК на Прикарпатті
Савчин Любов Миколаївна

Савчин Любов Миколаївна

Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає:
«Фінансовий аналіз», «Фінанси», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Фінанси та фінанси підприємств», «Фінанси підприємств», «Інвестиційний аналіз»
Сфера наукових інтересів:
Фінансовий та інвестиційний менеджмент підприємств ПЕК в умовах сталого розвитку
Крихівська Наталія Олегівна

Крихівська Наталія Олегівна

Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає:
«Фінансовий аналіз», «Податкова система», «Фінансова система суб’єктів господарювання»
Сфера наукових інтересів:
Діагностика фінансового забезпечення партнерських відносин між науковими та виробничими структурами
Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix