Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра менеджменту і адміністрування

Загальна інформація

 

Кафедра менеджменту і адміністрування (МіА) була сформована у липні 2010 року на базі кафедр управління регіональним економічним розвитком та управління виробництвом. З вересня 2013 року завідувачем кафедри призначено д.е.н., доц. Полянську Аллу Степанівну.

Ще до злиття обидві кафедри виконували місію забезпечення регіонів, галузей і підприємств усіх сфер ділової та соціальної активності України молодими і кваліфікованими спеціалістами. Це ж стосувалося і такої стратегічно важливої галузі як нафтогазовий комплекс. Підготовка фахівців здійснювалась за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». На даний час випускники кафедри оволодівають теоретичними знаннями і практичними навичками з управління персоналом, організаційного, виробничого, фінансового, інвестиційного, інноваційного, корпоративного, стратегічного, антикризового менеджменту, маркетингу і логістики та іншими нормативними і вибірковими дисциплінами з галузі знань "Менеджмент і адміністрування", без оволодіння якими управління в умовах становлення нової, інформаційної, інтелектуальної  економіки є неможливим.

Сьогодні на кафедрі працює понад 20 викладачів, з яких близько 90 відсотків – кандидати наук та доценти. Близько 50 відсотків персоналу кафедри становлять молоді викладачі – здебільшого випускники ІФНТУНГ. Більшість викладачів кафедри має досвід практичної роботи у виробничих, підприємницьких і комерційних структурах. Викладачі кафедри співпрацюють з органами державного управління та місцевого самоврядування, а також з такими неприбутковими громадськими організаціями як «Ділові ініціативи», «Центр дослідження лідерства і менеджменту», «Агентство розвитку приватних ініціатив», Українсько-Канадський бізнес-центр і Регіональне агентство економічного розвитку. Саме в цих організаціях викладачі мають можливість проходити різноманітні тренінги та коучінги, здійснювати апробацію теоретичних розробок. Результати науково-методичної роботи викладачів кафедри реалізуються в участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях, у публікаціях наукових статей, підручників і навчально-методичних матеріалів. У свою чергу, практично всі студенти виконують дипломні проекти, працюючи над конкретними завданнями, які ставлять до вирішення керівники підприємств і організацій, баз проходження практик.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix