Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра менеджменту і адміністрування

Історія кафедри

 

Кафедра заснована у 1976 р. як кафедра організації та уп­равління виробництвом. До 1992 р. вона не була випускною і обслуговувала технічні спеціальності, забезпечуючи викла­дання економічних дисциплін. У 1992 р. у зв'язку з відкриттям в університеті нової економічної спеціальності «економіка і управління в машинобудуванні» кафедра була реорганізована у  кафедру «економіки машино- та приладобудування». З того часу ка­федра стала випускати фахівців із даної спеціальності. Реорганізація економічної освіти в Україні зумовила зміну назви спеціальності,  закріпленої за кафедрою. Кафедра почала здійснювати підготовку студентів за спеціальністю „менеджмент організацій”. Відповідно кафедру було перейменовано на "управління виробництвом". Очолювала кафедру на той час д.е.н., проф. Лапко О.О. Протягом 2001-2010 року керівництво кафедрою "управління виробництвом" здійснювали к.е.н., доц. Устенко А.О., к.т.н., доц. Петренко В.П.

Враховуючи сучасні вимоги як реального сектору економіки, де зростала потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері управління, так і вимоги вищої школи у липні 2010 року було проведено реорганізацію кафедри "управління виробництвом" з подальшим перейменуванням її у кафедру "менеджменту і адміністрування". Протягом 2010-2013 р.р. кафедру "менеджменту і адміністрування" очолював д.е.н., проф. Петренко В.П. З вересня 2013 року керівництво кафедрою покладено на д.е.н., доцента Полянську А.С.

Основа розвитку кафедри „менеджменту і адміністрування" – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечуючою і функціонально-структурною підсистемами діяльності у сфері підготовки конкурентоспроможних фахівців для вирішення завдань сучасного поступу у контексті інтеграції України у європейський економічний простір.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix