Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра маркетингу і контролінгу

Кафедра маркетингу і контролінгу

Персонал кафедри

Перевозова Ірина Володимирівна

Перевозова Ірина Володимирівна

Посада:
завідувач кафедри
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
основи бізнесу, контролінг підприємницьких рішень, управлінський консалтинг у підприємництві, економічна експертиза та управління ризиками, управлінський консалтинг, експертно-консалтингові системи, маркетинг і консалтинг територіальних громад, підприємницька діяльність, контроль в підприємництві, управління підприємницькими проектами, маркетингові дослідження, управління витратами в підприємництві, стратегічний маркетинг
Сфера наукових інтересів:
економічна експертиза, контролінг, фінансовий аналіз, економічна діагностика, бюджетування, маркетинг
Устенко Андрій Олександрович

Устенко Андрій Олександрович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання:
професор
Дисципліни, які викладає:
глобальна економіка, управління даними, системний аналіз і теорія систем, управлінська діагностика, маркетинг, управління якістю і товарно-цінова політика
Сфера наукових інтересів:
холістична концепція управління інтегративними соціально-економічними системами, уніфікація інформаційного забезпечення менеджерів, ефективність менеджменту, ефективність маркетингу, маркетинговий менеджмент
Гуменюк Володимир Володимирович

Гуменюк Володимир Володимирович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами Маркетинг і консалтинг в готельно-туристичному бізнесі. Маркетинг торгівлі і послуг. Сучасні моделі і технології менеджменту. Товарознавство та організація торгівельних процесів.
Сфера наукових інтересів:
актуальні проблеми формування і реалізації конкурентної політики держави на ринках природного газу, нафти і нафтопродуктів; державного регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг; фінансового забезпечення розвитку туризму; інтелектуалізації державного управління
Малинка Оксана Ярославівна

Малинка Оксана Ярославівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
маркетингова діагностика, глобальна економіка, організаційна поведінка і бренд-менеджмент, управління якістю і товарно-цінова політика, маркетингова комунікаційно-збутова політика, управління бізнес-процесами в торгівлі, маркетинг торгівлі і послуг
Сфера наукових інтересів:
холістична концепція управління маркетингом, маркетингові дослідження, брендинг, бренд-менеджмент
Побігун Сергій Андрійович

Побігун Сергій Андрійович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
Економетрика, стратегічне управління підприємством, менеджмент туризму, соціальна відповідальність, прогнозування діяльності підприємства
Сфера наукових інтересів:
економетричні дослідження в макро- і мікросередовищах, стратегічний розвиток підприємств, прогнозування соціально-економічних процесів
Василик Оксана Богданівна

Василик Оксана Богданівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
статистика, формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності, промисловий маркетинг, практична підготовка, статистика підприємництва
Сфера наукових інтересів:
маркетинг, статистичний аналіз, аналіз використання Інтернет-ресурсів та формування маркетингового контенту
Іванова Маргарита Олександрівна

Іванова Маргарита Олександрівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
статистика, практична підготовка, міжнародні інвестиції та венчурний бізнес
Сфера наукових інтересів:
статистичні методи дослідження національного господарства, розвиток інвестиційного процесу в Україні та за кордоном
Обельницька Христина Володимирівна

Обельницька Христина Володимирівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
статистика
Сфера наукових інтересів:
корпоративне управління, соціально-економічна ефективність нафтогазових підприємств
Попадинець Ірина Романівна

Попадинець Ірина Романівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
основи біржової діяльності, соціальна відповідальність, менеджмент організацій
Сфера наукових інтересів:
мотивація управлінської праці, управлінський потенціал, соціометричні дослідження
Юрченко Наталія Борисівна

Юрченко Наталія Борисівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання:
доцент
Дисципліни, які викладає:
Стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження
Сфера наукових інтересів:
Особливості маркетингу та маркетингової діагностики в умовах глобалізації та розвитку електронної комерції
Даляк Надія Анатоліївна

Даляк Надія Анатоліївна

Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає:
економетрика, стратегічне управління підприємствами
Сфера наукових інтересів:
економіко-математичне моделювання розвитку регіонів
Габльовська Тетяна Василівна

Габльовська Тетяна Василівна

Посада:
інженер
Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix